TJENESTER

Med moderne utstyr og dyktige fagfolk tilbyr vi det meste av tjenester innen entreprenørfaget.
Les mer

MASKINPARK

Vi har ein moderne maskinpark og utstyr tilpassa prosjekta vi påtar oss.
Les mer

ORGANISASJON

Hierarki av vår organisasjon.
Les merFØLG OSS PÅ FACEBOOK
OM OSS

Magne Hope Entreprenørforretning AS blei etablert i 1966 og har lange og solide tradisjonar på å levere godt handverk. Me er lokalisert i Austrheim kommune i Nordhordland - nærmare bestemt i Mongstadkrysset. Firmaet har hatt ei jamn og stabil vekst og omset i dag for omtrent 70 millionar kroner. Det er av stor viktigheit for oss at vare 38 medarbeidarar held eit fagleg høgt nivå. I denne bransjen er dagens kunnskap og kompetanse ofte ikkje det same som gårsdagens. Utviklinga går i ein rivande fart. Etterutdanning og kursing er for oss ein dynamisk prosess. Magne Hope Entreprenørforretning AS er godkjent som lærebedrift, og tar heile tida høgde for å rekruttere og utdanne ny arbeidskraft. Me disponerer også ein moderne maskinpark der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typar oppdrag. Les mer


REFERANSER